Kas 5
Gert Jan Slotboom (2002)
150 x 100 cm
Acryl op Linnen
Kas 6
Gert Jan Slotboom (2006)
200 x 130 cm
Acryl op Linnen
Cultuurgrond
Gert Jan Slotboom (2006/11)
160 x 120 cm
Acryl op Linnen
Braakliggende Kas
Gert Jan Slotboom (2010)
90 x 110 cm
Acryl op Linnen
Kas 8
Gert Jan Slotboom (2012)
200 x 125 cm
Acryl op Linnen
Gnosis
Gert Jan Slotboom (2005)
200 x 180 cm
Acryl op Linnen
Quid sum miser tunc dicturus
Gert Jan Slotboom (2004)
200 x 180 cm
Acryl op Linnen
Stephanus-en-Pancratiuskerk
Gert Jan Slotboom (2009)
140 x 110 cm
Acryl op Linnen
St. Jozefkerk
Gert Jan Slotboom (2006)
140 x 180 cm
Acryl op Linnenl
St. Gertrudiskerk
Gert Jan Slotboom (2009)
110 x 160 cm
Acryl op Linnen
Johannes de Doperkerk
Gert Jan Slotboom (2009)
160 x 90 cm
Acryl op Linnen
St. Werenfriduskerk
Gert Jan Slotboom (2009)
115 x 150 cm
Acryl op Linnen
Nijhúzum sân
Gert Jan Slotboom (2009)
110 x 85 cm
Acryl op Linnen
De Vermaning
Gert Jan Slotboom (2009)
150 x 115 cm
Acryl op Linnen
Dom
Gert Jan Slotboom (2012)
120 x 60 cm
Acryl op Linnen
Brug bij Keulen
Gert Jan Slotboom (2002)
170 x 180 cm
Acryl op Linnen
Brug bij Hedel
Gert Jan Slotboom (2004)
170 x 180 cm
Acryl op Linnen
Brug in aanbouw
Gert Jan Slotboom (2004)
170 x 180 cm
Acryl op Linnen
Sydney Harbour
Gert Jan Slotboom (2001)
140 x 120 cm
Acryl op Linnen
Forth Bridge 3
Gert Jan Slotboom (2007)
120 x 150 cm
Acryl op Linnen
Queensboro bridge
Gert Jan Slotboom (2006)
200 x 130 cm
Acryl opp Linnen
Queensboro bridge 2
Gert Jan Slotboom (2006)
210 x 140 cm
Acryl op Linnen
Krúsrak
Gert Jan Slotboom (2009)
200 x 120 cm
Acryl op Linnen
Geau Akwadukt
Gert Jan Slotboom (2009)
200 x 120 cm
Acryl op Linnen
Brug bij Keulen
Gert Jan Slotboom (2009)
100 x 100 cm
Acryl op Linnen